Archiwum miesiąca Sierpień, 2015

Najem nieruchomości – podstawowe informacje

Najem nieruchomości jest na rynku nieruchomości zjawiskiem pospolitym. Podstawą wynajęcia nieruchomości jest zawsze umowa najmu zawarta między wynajmującym a najemcą. W umowie najmu powinny być określone m. in.: wysokość oraz częstotliwość czynszu (może być on płacony w pieniądzu lub towarze czy usłudze), sposób używania nieruchomości przez najemcę (np. jako lokal mieszkalny, usługowy – z określeniem […]

Specyficzne cechy nieruchomości

Zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego „(…) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntami związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności” [Ustawa z dnia 17 listopada 1964]. Nieruchomości, jako dobro dostępne na rynku, posiadają pewne specyficzne cechy, […]