Archiwum kategorii ‘Nieruchomości’

Dzierżawa

Jedną z form zarządzania nieruchomością jest dzierżawa. Proces ten polega na podpisaniu umowy, w której właściciel zobowiązuje się „oddać” (na przykład) ziemię pod uprawę dzierżawcy, w zamian za to, że ten będzie dokonywał odpowiednich opłat (płacił czynsz). Dzierżawca nie ma prawa do wykonywania jakichkolwiek zmian w dzierżawionej nieruchomości (chyba, że inaczej stanowi umowa). Przykładem niech […]

Kryteria podziału rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości jest rynkiem niejednolitym. Z tego powodu różne są kryteria jego podziału. W fachowej literaturze dotyczącej obrotu nieruchomościami najczęściej można spotkać się z następującymi kryteriami: kryterium przedmiotowe i funkcji pełnionych przez nieruchomość, kryterium zasięgu przestrzennego, kryterium nabywanych praw do nieruchomości, kryterium cenowe i kryterium jakościowe. Według kryterium przedmiotowego i funkcji rynek nieruchomości dzielimy na […]

Krótka charakterystyka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, to pewien specyficzny rodzaj prawa do nieruchomości. Jest bardzo zbliżone do prawa własności, ale nie pozwala jego właścicielowi całkowicie rozporządzać nieruchomością. Istnieją dwie podstawowe różnice między tymi prawami. Pierwsza różnica polega na tym, że – przede wszystkim – przedmiotem użytkowania wieczystego może być jedynie nieruchomość gruntowa (w dodatku jedynie taka, której […]

Nieruchomości komercyjne

W polskim prawodawstwie nie ma jednoznacznej definicji nieruchomości komercyjnych. Dlatego pomocniczo można oprzeć się na słownikowym znaczeniu słowa „komercja”. Oznacza ono, że coś jest zaplanowane w taki sposób, aby przynosiło dochód, zysk i jest to jedyna istotna dla właściciela cecha przedmiotu. W przypadku nieruchomości takimi obiektami mogą być np. hale produkcyjne, hale magazynowe, powierzchnie handlowe, […]

Definicje i zależności

Zgodnie z przyjętą powszechnie definicją zarówno grunty, jak i budynki oraz części budynków mogą być określane mianem nieruchomości. Wśród nieruchomości gruntowych można wyodrębnić nieruchomości rolne i leśne. Nieruchomości budowlane dotyczą całych budynków, a nieruchomości lokalowe jedynie ich części. To najprostszy podział zgodny z przepisami prawa. Budownictwo dotyczy wszelkich działań związanych z wznoszeniem obiektów budowlanych. W […]

Czym jest biuro nieruchomości?

Każdy z nas marzy o własnym mieszkaniu. Miejscu gdzie będziemy mogli się poczuć swobodnie i niezależnie; gdzie nikt nam nic nie narzuci. Wiadomo również, iż poszukiwanie własnego lokum, to działanie długoterminowe i żmudne. Przyszły właściciel nieruchomości borykać się musi z wieloma wątpliwościami i dylematami. Jaki metraż wybrać, jaką lokalizację, mieszkanie z rynku wtórnego czy z […]

Kupno czy wynajem mieszkania?

Wielu z nas pragnie posiadać własny kąt. Jak jednak zdobyć te wymarzone cztery kąty. Wyjścia są dwa. Po pierwsze możemy wybrać najem mieszkania. Jest to dobre i niekiedy jedyne rozwiązanie dla ludzi młodych, nie posiadających odpowiedniej umowy o pracę czy wystarczająco wysokich zarobków, aby otrzymać kredyt. Kupno mieszkania na kredyt to drugie wyjście. Ma do […]