Definicje i zależności

Zgodnie z przyjętą powszechnie definicją zarówno grunty, jak i budynki oraz części budynków mogą być określane mianem nieruchomości. Wśród nieruchomości gruntowych można wyodrębnić nieruchomości rolne i leśne.

Nieruchomości budowlane dotyczą całych budynków, a nieruchomości lokalowe jedynie ich części. To najprostszy podział zgodny z przepisami prawa. Budownictwo dotyczy wszelkich działań związanych z wznoszeniem obiektów budowlanych. W zasadzie jest to wiedza praktyczna na temat technik stosowanych przy realizowaniu obiektów budowlanych. Wyróżniamy tu budownictwo lądowe i wodne.

Ponadto budownictwo obejmuje odbudowę, modernizację, konserwację i przebudowę, a w razie potrzeby również rozbiórkę wszelkich obiektów budowlanych. Zatem budownictwo stanowi rozległą dziedzinę działalności, w wyniku której powstają nowe lub są modernizowane i odnawiane stare nieruchomości budowlane. Istnieje niewątpliwa zależność pomiędzy rozwojem budownictwa a ilością i jakością nowo powstałych obiektów budowlanych.

Komentarze są zamknięte.