Nieruchomości komercyjne

50W polskim prawodawstwie nie ma jednoznacznej definicji nieruchomości komercyjnych. Dlatego pomocniczo można oprzeć się na słownikowym znaczeniu słowa „komercja”. Oznacza ono, że coś jest zaplanowane w taki sposób, aby przynosiło dochód, zysk i jest to jedyna istotna dla właściciela cecha przedmiotu. W przypadku nieruchomości takimi obiektami mogą być np. hale produkcyjne, hale magazynowe, powierzchnie handlowe, siedziby firm, biurowce, kina, obiekty sportowe, a nawet – wg niektórych ekonomistów – lokale mieszkalne przeznaczone przez ich właścicieli wyłącznie na wynajem.

W literaturze można spotkać się z poglądem, że nieruchomością komercyjną jest jedynie taka nieruchomość, która przynosi dochód w postaci czynszu. Jednakże zdaniem większości specjalistów z branży nieruchomości nie można tego tak uprościć. W przeciwnym wypadku należałoby z tej grupy wykluczyć nieruchomości, które przynoszą ich właścicielom zysk z tytułu prowadzonej tam przez nich samych działalności gospodarczej (w tym przypadku faktycznym źródłem dochodu jest firma działająca na terenie danej nieruchomości, a nie czynsz, którego właściciel przecież nie może płacić sam sobie).

Komentarze są zamknięte.